GSM: 0888 666 506
     
           

Планиране

Планирането е важен елемент за всяко сватбено тържество и е необходимо да се направи подробно, така че бюджета определен за сватбата да не бъде надхвърлян. За да може правилно да бъде планиран бюджетът на сватбеното тържество, трябва да се превидят всички разходи. На първа среща с нас ще получите пълен и изчерпателен списък на всичко необходимо за сватбата, както и сватбен калкулатор, за да отбелязвате в него всички направени разходи. При планиране на бюджета от съществено значение имат отговорите на редица въпроси: Брой гости на сватбеното тържество, цена на меню, сватбена украса с живи или изкуствени цветя, цени на фото и видео услуги, ще присъстват ли индивидуални изпълнители или формации. Изборът на ресторант и меню, както и възможност за внасяне на алкохол, са важен елемент от сватбения бюджет. Също изборът на концепция на сватбата е важен и от този избор зависят последващите действия при подготовка и формиране на бюджет. В сватбения бюджет трябва да се предвидят разходи и за малките детайли на сватбеното тържество. Добър вариант за планиране на сватбен бюджет е да го направите съвместно със сватбения агент, ако сте си избрали такъв. Сватбеният агент в голяма степен е наясно с цените на сватбените услуги и  сватбените аксесоари  и ще бъде добър съветник при формиране на сватбения бюджет. Спазването и ненарушаване на бюджетната рамка на сватбения бюджет зависи от самите младоженци и от избора, който правят по време на подготовката за сватба.